PRESENTATIONS

 1. W. Ciesla, L. Jakubowski, A. Jeziorowska, B. Kałuzewski.
  ,,Badania cytologiczne płynu owodniowego w ciąży fizjologicznej oraz w przypadkach wad centralnego układu nerwowego u płodu.'', Pamiętnik IX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetycznego, Gdańsk, 1989r.

 2. W. Ciesla, A. Jeziorowska, B. Kałużewski,
  ,,De novo'' duplication of the long arm of chromosome 4 analysed cytogenetically and moleculary.''
  Pamiętnik XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetycznego nt.: ,,Genetyka 2000'', Kraków, 10-11.09.1992, s. 71

 3. W. Ciesla,
  ,,Ameboidalne komórki mikrogleju jako ,,cytologiczny marker'' otwartych wad centralnego układu nerwowego."
  Pamiętnik Sympozjum Cytogenetyki, Kazimierz Dolny, 12-14.05.1993r.

 4. W. Ciesla, J. Korczyński, M. Nalewajko, J. Malarski, M. Perenc, M. Kwaterska, B.Truszczak, S. Barszcz, D. Dąbrowski, K. Drabik, J. Cieslak, W. Lech, J. Suzin, B. Kałużewski.:
  ,,Opracowanie parametrów rozwoju płodu, pozwalających na identyfikację ciąż wysokiego ryzyka w oparciu o badania USG oraz oraz ocenę biochemiczną i cytologiczną płynu owodniowego''.,
  Pamiętnik Sympozjum Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej nt.: ,,Rola Fundacji w promocji nauki''. Warszawa, 22.04.1994

 5. W. Ciesła, B. Kałużewski, L. Jakubowski, B. Truszczak, G. Dopierała, B. Pniewska-Siark, J. Zarzycki:
  ,,Udział aberracji liczbowych i strukturalnych chromosomu X w realizacji indywidualnego programu wzrostu pacjentek z dysgenezją gonad''.
  Pamiętnik III Sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych n.t. Zespół Turnera- aspekty medyczne, rodzinne i społeczne. CZD Warszawa, 17 września 1994r.