Dr n. med. WŁODZIMIERZ CIEŚLA

Studia w Akademii Medycznej w Łodzi ukończyłem w 1984r. W październiku 1985r podjąłem pracę w Zakładzie Genetyki Medycznej Instytutu Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi. W grudniu 1985r., odbyłem doskonalący kurs ultrasonograficznej diagnostyki w zakresie ginekologii i położnictwa. W latach 1986-1989 specjalizowałem się w zakresie I stopnia położnictwa i chorób kobiecych, w Instytucie Ginekologii i Położnictwa AM w Łodzi. Od 1989r podjąłem pracę w Poradni Endokrynologicznej Szpitala Klinicznego nr 3. Pracę doktorską z dziedziny diagnostyki prenatalnej płodu obroniłem w czerwcu 1991r. W kwietniu 1996r, po odbyciu stażu specjalizacyjnego, zdałem egzamin drugiego stopnia z położnictwa i chorób kobiecych. W listopadzie 1999r, zdałem egzamin specjalizacyjny drugiego stopnia z zakresu endokrynologii. Od lutego 2000r. należę do amerykańskiego towarzystwa naukowego – New York Academy of Science. Aktualnie jestem zatrudniony w Zakładzie Fizjologii Klinicznej i Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na stanowisku adiunkta. Jednocześnie pracuję w Poradni Endokrynologicznej Szpitala Klinicznego nr3 przy ul Sterlinga 3. Dyżuruję także w Szpitalu Położniczo – Ginekologicznym im Rydygiera przy ul. Sterlinga 13. Od 2004r. jestem biegłym sądowym z zakresu endokrynologii.

 

    004162
   
 
copyrights © lipiec 2006 BF